Email: kinhdoanh.thegioibeboi@gmail.com

0934 153 907

Giỏ hàng(0)

Phương thức vận chuyển

 Để phù hợp cho từng loại hàng đặc thù khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng cũng như sự thống nhất từ hai bên hình thức vận chuyên như sau :

 Giao hàng ra chành xe khách về tới địa chỉ mà quý khách lấy hàng. 

 Vận chuyển bằng xe tải.

Sau khi ký kết hợp đồng chúng tôi sẽ giao hàng tại nơi nhận cho quý khách.

0934 153 907